• Geschiedenis

  Na afloop van een bridgedrive in Friesland, februari 2008, filosofeerden Geert Snippe en ik, Gijs van Hilten, weer eens over verschillende bridgezaken die ons bezig hielden. Dat kwam omdat wij van mening waren dat het bridgen in Drachten, en daarmee in Friesland, meer onder de aandacht van een breder publiek gebracht moest worden. Met name ook onder de jeugd. Daarbij dachten wij vooral aan het oprichten van een denksportcentrum, jeugdopleidingen in kleine groepen, bijvoorbeeld via middelbare scholen, en andere vormen van bridgen. Wij liepen warm bij het idee om een kroegentocht in het centrum van Drachten te gaan houden. De naam Carillon Kroegentocht kwam bij mij op en Geert dacht meer aan de G(ijs) en G(eert) tocht. Het werd uiteindelijk de Drachtster Carillon Kroegentocht.


  Onze ideeën werden voorgelegd aan het bestuur van de Rookvrije Bridgeclub en, na enige aarzelingen en bedenkingen, gaf het bestuur toestemming om dit te gaan realiseren. De kans dat het nog in 2008 zou gebeuren was volgens het bestuur niet haalbaar. Geert en ik dachten daar anders over en gelukkig kregen we daarbij steun van Sjoerd de Vries en Mieke en Henk de Wit. De organisatiecommissie was geboren. Al snel bedachten wij dat de datum de derde zaterdag in september moest zijn. Een dag waarvan we verwachtten voldoende deelnemer/sters te kunnen krijgen. Door deelname aan de Dokkumer Kroegentocht kwamen wij in contact met de heer Hacquebord. Hij was zo vriendelijk ons te helpen met informatie over hun eigen organisatie. Ook kwamen wij zo in contact met de heer Piet Nieuwland, die ook besloot ons te helpen.

  Ons doel was en is ons te onderscheiden ten opzichte van andere kroegentochten. Wij wilden voor iedereen een aantrekkelijk tournooi organiseren waarbij het vooral moest gaan om gezelligheid en eerlijkheid. Een tournooi voor beginners, jeugd, gevorderden en wedstrijdbridgers in leuke locaties welke makkelijk bereikbaar waren en met een goede vriendelijke verzorging. Met voor iedereen gelijke en vooral verrassende prijzen. Ook wilden wij het zo organiseren dat in alle locaties gelijktijdig begonnen zou worden met de spellen 1 t/m 4 enz.. Tussenstanden zouden regelmatig bekend gemaakt worden. Een hele klus en een enorme uitdaging. Met de enthousiaste hulp van de gehele familie Snippe (10 man/vrouw sterk) en de heer Taco Benus, die in zijn eentje 36.000 kaarten sorteerde en in de mapjes deed, slaagde alles wonder wel. De vrijdagavond voor de bewuste dag brak er enig paniek uit. Het bleek dat er in het NBB-rekenprogramma fouten zaten en het geen programma was voor bijvoorbeeld 1 paar met vaste tafels. \'s Morgens om 5 uur was het probleem door Geert opgelost.

  Ondanks enkele schoonheidsfoutjes was die eerste Drachtster Carillon Kroegentocht een groot succes met veel enthousiaste en blijde gezichten en de gelukkige winnaars: de heren H. Waterlander en B. Veldman.

  In mei 2009 waren wij weer druk in de weer met de voorbereidingen van onze tweede Drachtster Carillon Kroegentocht. Zeer onverwachts werden wij geconfronteerd met het plotseling overlijden van Geert Snippe. We waren geschokt en aangeslagen en vroegen ons af of we wel door moesten gaan. Konden en/of wilden wij dat wel en zo ja, hoe? In overleg met de familie Snippe en de inspiraties van Geert tijdens eerdere gesprekken en gedachtes hoe Geert door zou zijn gegaan, besloten wij om door te gaan. Ter ere en nagedachtenis aan Geert besloten wij om de wisselbokaal voortaan de Geert Snippe bokaal te noemen.

  De tweede Drachtster Carillon Kroegentocht werd een gedenkwaardige en ook succesvol tournooi. Met meer deelnemers/sters en met prachtig weer werden op het terras van de Openbare Bibliotheek de prijzen uitgereikt en kregen de verrassende winnaars, de heren E. Hoogers en W. Visser, de Geert Snippe bokaal uitgereikt.

  Ook tijdens dit tournooi leerden wij van onze foutjes en organiseerden daarmee met nieuw élan de derde Drachtster Carillon Kroegentocht, die op zaterdag 18 september werd gehouden. Met een sterk deelnemersveld werden opnieuw met meer deelnemers/sters en met mooi weer en onder plezierige en deskundige leiding van de heren Piet Nieuwland en Elberth Ettema de winnaars bekend gemaakt. De winnaars van de Geert Snippe bokaal waren de heren Harry Burmania en Willem Flisijn. De vierde Drachtster Carillon Kroegentocht, welke op zaterdag 17 september 2011 gehouden werd, is gewonnen door de heren Ronald Radema en Tjeerd de Walle. De vijfde drive was weer een groot succes en is gewonnen door de heren Joost Herweijer en Wil Alkemade. Het paar Ina en Reinder Reitzema kregen het bridgeweekend van Asteria in Venray aangeboden! De laatste drive was ook zeer gezellig met prachtige spellen. De winnaars in 2013 waren Wil Appel en Han van Boesschoten en in 2014 Ronald Rademaker en Jan de Walle. In 2015 wonnen de heren Jan Tjeerd de Walle en Tjeerd Jan de Walle de beker. Met een klein verschil wonnen Anne Schoonen en Sjaak Kempe in 2016.

  de jubileumdrive was een groot succes met de verrassende winnaars Jand de Caluwe en Myriam v.d. Heide en allen kregen een (H)eerlijke maaltijd mee van Van Smaak. Nu op naar de 11-de drive.
  Voorjaar 2018,

  Gijs van Hilten.