Home

***DRACHTSTER CARILLON KROEGENTOCHT IEDERE DERDE ZATERDAG IN SEPTEMBER***

 

 

Zaterdag 17 September 2022
VEERTIENDE DRACHTSTER CARILLON KROEGENTOCHT OP ZATERDAG, 17 SEPTEMBER
2022
Aanmelden: Klik hier

Indeling : In vier lijnen naar sterkte
Speelwijze : 8 x 4 spellen in 12 horecalocaties.
Meesterpunten : Volgens de geldende schaal.
Inschrijfgeld : € 50 per paar (= inclusief lunch en koffie / thee bij de eerste ronde)
Maximum aantal paren : 96

Update : Gezien de sterkte van de aangemelde paren is er dit jaar gekozen voor 3 lijnen van 28 paren.

Prijzen:

In geld (alle lijnen gelijk) en in natura.
En ……….. de Geert Snippe wisselbokaal voor de A-lijn.
Een heerlijk bridgeweekend voor twee persoon in Hotel Asteria te Venray gaat dit jaar NIET door!!! Zie www.asteria.nl

Betaling : Rekeningnummer NL44 INGB 0656 3964 82 t.n.v. Rookvrije Bridgeclub Drachten.
Acceptatie : In volgorde van opgave en na ontvangst van het inschrijfgeld.
Email : dckdrachten@gmail.com

Parkeren

Het parkeerbeleid in de gemeente Smallingerland is in 2020 gewijzigd. U kunt het beste
parkeren in de parkeergarage Raadhuisplein of Knobelsdorffplein voor € 3,50 per dag.
Op het Kyriat Onoplein (vlak bij de Lawei) geldt ook betaald parkeren.
Voor meer informatie over parkeren klik hier

Afhalen toernooiboekje : Op de speeldag vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 09.45 uur in de Hopper naast De Lawei,
Laweiplien 1, 9203 KL Drachten
Aanvang eerste ronde : 10.00 uur
Prijsuitreiking : ca. 17.15 uur in de kleine foyer van De Lawei
Wij verwelkomen u graag op onze bridgedrive in Drachten!
Als u zich opgeeft voor de bridgedrive, stemt u automatisch in met het nemen van foto’s
en het plaatsen hiervan op de website en in eventuele media.

Link naar de flyer Flyer DCK 2022

De drive wordt mede mogelijk gemaakt door Lokaal Sport- en Beweegakkoord Smallingerland!