Geschiedenis

Geschiedenis

Na afloop van een bridgedrive in Friesland, februari 2008, filosofeerden Geert Snippe
en ik, Gijs van Hilten, weer eens over verschillende bridgezaken die ons bezig
hielden. Dat kwam omdat wij van mening waren dat het bridgen in Drachten, en
daarmee in Friesland, meer onder de aandacht van een breder publiek gebracht
moest worden. Met name ook onder de jeugd. Daarbij dachten wij vooral aan het
oprichten van een denksportcentrum, jeugdopleidingen in kleine groepen,
bijvoorbeeld via middelbare scholen, en andere vormen van bridgen. Wij liepen warm
bij het idee om een kroegentocht in het centrum van Drachten te gaan houden. De
naam Carillon Kroegentocht kwam bij mij op en Geert dacht meer aan de G(ijs) en
G(eert) tocht. Het werd uiteindelijk de Drachtster Carillon Kroegentocht.
Onze ideeën werden voorgelegd aan het bestuur van de Rookvrije Bridgeclub en, na
enige aarzelingen en bedenkingen, gaf het bestuur toestemming om dit te gaan
realiseren. De kans dat het nog in 2008 zou gebeuren was volgens het bestuur niet
haalbaar. Geert en ik dachten daar anders over en gelukkig kregen we daarbij steun
van Sjoerd de Vries en Mieke en Henk de Wit. De organisatiecommissie was geboren.
Al snel bedachten wij dat de datum de derde zaterdag in september moest zijn. Een
dag waarvan we verwachtten voldoende deelnemer/sters te kunnen krijgen. Door
deelname aan de Dokkumer Kroegentocht kwamen wij in contact met de heer
Hacquebord. Hij was zo vriendelijk ons te helpen met informatie over hun eigen
organisatie. Ook kwamen wij zo in contact met de heer Piet Nieuwland, die ook
besloot ons te helpen.

Een hele klus en een enorme uitdaging. Met de enthousiaste hulp van de gehele
familie Snippe (10 man/vrouw sterk) en de heer Taco Benus, die in zijn eentje 36.000
kaarten sorteerde en in de mapjes deed, slaagde alles wonder wel. De vrijdagavond
voor de bewuste dag brak er enig paniek uit. Het bleek dat er in het NBB-
rekenprogramma fouten zaten en het geen programma was voor bijvoorbeeld 1 paar
met vaste tafels. \’s Morgens om 5 uur was het probleem door Geert opgelost.
Ondanks enkele schoonheidsfoutjes was die eerste Drachtster Carillon Kroegentocht
een groot succes met veel enthousiaste en blijde gezichten en de gelukkige
winnaars: de heren H. Waterlander en B. Veldman.

In mei 2009 waren wij weer druk in de weer met de voorbereidingen van onze
tweede Drachtster Carillon Kroegentocht. Zeer onverwachts werden wij
geconfronteerd met het plotseling overlijden van Geert Snippe. We waren geschokt
en aangeslagen en vroegen ons af of we wel door moesten gaan. Konden en/of
wilden wij dat wel en zo ja, hoe? In overleg met de familie Snippe en de inspiraties
van Geert tijdens eerdere gesprekken en gedachtes hoe Geert door zou zijn gegaan,
besloten wij om door te gaan. Ter ere en nagedachtenis aan Geert besloten wij om de
wisselbokaal voortaan de Geert Snippe bokaal te noemen.
De tweede Drachtster Carillon Kroegentocht werd een gedenkwaardige en ook
succesvol tournooi. Met meer deelnemers/sters en met prachtig weer werden op het
terras van de Openbare Bibliotheek de prijzen uitgereikt en kregen de verrassende
winnaars, de heren E. Hoogers en W. Visser, de Geert Snippe bokaal uitgereikt.

-Gijs van Hilten, voorjaar 2018-

Na het jubileum in 2017, waarin de tiende Drachtster Carillon Kroegentocht gespeeld
werd, hebben we afscheid genomen van het organisatie comité. Nog steeds zijn we
dankbaar voor de inzet van dit comité en we zijn blij met het feit dat de bridgedrive
nog steeds gespeeld wordt. In september 2020 zullen we dertiende editie van de DCK
organiseren met een vernieuwde organisatie. In 2018 was het uitzoeken voor deze
nieuwe commissie, maar gelukkig was er voldoende hulp van het oude team. Het
nieuwe comité voert hier en daar wat vernieuwingen door, maar wil nog steeds de
oude tendens doorzetten; Een leuke speeldag waarin er voor ieder die meedoet
vooral veel plezier is.

Helaas is de drive in 2020 afgelast door de omstandigheden met het Corona-virus.