Prijzen

Prijzen en uitreikingen
De geldprijzen worden per lijn als volgt vastgesteld: bij gelijk eindigen wordt er gekeken naar de topintegraalstand en ontvangst het hoogstgeplaatste paar die prijs en schuiven de overige prijzen op. Bij afwezigheid van de winnaars mogen anderen deze na overleg in ontvangst nemen.

Bij de uitreiking van de overige prijzen dienen de winnaars zelf aanwezig te zijn i.v.m. de belangen van de sponsors. Is men niet aanwezig dan krijgt een ander paar die prijs of kadobon door loting.